Op deze plek worden de namen vermeld van alle vissers die zich hebben aangemeld voor de nachtvispas voor Bussloo.

Nummer / Achternaam / Voornaam: